Търсене
0
Кошница
Ново

Общи условия за ползване на сайта

Уважаеми клиенти, моля запознайте се с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата darktony.com, наричана за краткост по-надолу САЙТА, преди да преминете към използване на същия.
 
I. Общи разпоредби
Чл. 1. (1) Чрез САЙТА, "РЕФРЕШ-2014" ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр.София, район Редута, п.к 1505, ул. Блага Димитрова 1, офис 2,  ЕИК: 203013784; ДДС Номер: BG203013784, предлага стоки на търговската марка TONY DARK за продажба в България и извън нея.

(2) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между "РЕФРЕШ-2014" ЕООД , в ролята му на онлайн търговец и потребителите на  САЙТА.  Потребител може да бъде всяко лице, използващо САЙТА, наричано по-надолу за креткост ПОТРЕБИТЕЛ.Общите условия за използване на САЙТА уреждат отношенията при използването на САЙТА както следва:

1. Отношения възникващи при ползването на самия САЙТ.

2. Отношения възникващи при покупката на стоки чрез САЙТА

Чл. 2.  Използването на САЙТА е единствено възможно от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след като ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласи, приеме и потвърди чрез маркиране на съответния бутон "Прочетох и съм съгласен с общите условия за ползване”. Без потвърждение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ , че е съгласен с Общите условия за използване на САЙТА , ползването на същия не е възможно за заяваване, поръчка и доставка на стоки.

Чл. 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва услугите на САЙТА единствено за лични/нетърговски цели.

 

II. Общо описание на услугите
Чл. 4. САЙТА предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн закупуване на стоки с марката  TONY DARK. Стоките са представени чрез продуктово заснемане, с опоменати цена,състав и размер, както и с подробно описание към всяка от стоките, като ПОТРЕБИТЕЛЯ има възможността да закупи бързо и лесно харесани от него стоки, които ще бъдат доставени до избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва услугите на САЙТА единствено за лични/некомерсиални цели.

 

III. Предлагани  стоки
Чл.5 (А) САЙТА съдържа оферти на предлаганите стоки,като тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели, или нарочно отделени в определена траектория на САЙТА, като например РАЗПРОДАЖБА .

(Б) Всяка оферта съдържа основната информация на предлагания продукт. Офертата съдържа също и снимков материал показващ съответния артикул от всички възможни страни с цел да не заблуди ПОТРЕБИТЕЛЯ за същността на продутка.

(В) Цената посочена до всяка отделна стока е единичната цена на всеки от продуктите.

 

IV. Регистрация
Чл. 6. Можете да пазарувате от САЙТА като „Регистриран потребител” или като „Гост”.

Чл. 7. (1) Чрез регистриране на акаунт посредством използването на имейл, ще се улесните с въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато използвяте САЙТА  и допълнително ще имате възможност да научавате първи  за нашите отстъпки, специални оферти, промоции, а също и предстоящи нови зареждания с нови артикули.

(2) При регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни, подробни и верни данни относно самоличността си, точен и пълен адрес, актуален телефонен номер за връзка с него, като в същото време се задължава да актуализира  личната си информация в 7-дневен срок от възникване на промяна в същата.

 (3) В случай, че при регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави непълни, неверни, подвеждащи  данни или в срока по предходния член не отрази настъпили промени в тези данни, САЙТА имат право да спре незабавно и без предизвестие достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до клиентския му профил, както и поддържането на профила.

(4) Преди изпращане на формата за регистрация от ПОТРЕБИТЕЛЯ , същия може свободно да провери, редактира или промени въведената от него информация в регистрационната форма.

(5) След като вече е регистриран ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да променя своите данни в секция МОЯТ ПРОФИЛ. Aдрес за доставка може да бъде променян както от промяна в данните на профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ , а също и на момента при поръчка в панел КОШНИЦА.

 

V. Заявяване и покупка на стока
Чл. 8 (1) Харесаните и желани продукти ПОТРЕБИТЕЛЯТ добавя сам в своята КОШНИЦА.

(2) Добавянето на дадена стока в КОШНИЦАТА  става чрез натискане набутон КУПИ разположен от дясно срещу снимката на всеки един продукт.

(3) За преглед на селектираните продукти в КОШНИЦА , ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутон КОШНИЦА разположен в горния десен ъгъл на САЙТА. 

Чл. 9. (1) Заявката за покупка на стока се извършва чрез следване и попълване с информация на стъпките изброени във формуляра, появаващ се след поставяне на стока в КОШНИЦАТА.

(2) Заявката за покупка се появява в КОШНИЦА след натискане на бутона КУПИ. За да подаде заявката си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да попълни задължителните полета отбелязани със звезда (*). Чрез натискане на бутона ПРОДЪЛЖИ се преминава към всеки следващ раздел от заявката.

(3) В КОШНИЦА автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките заявени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да попълни точна и вярна информация при заявяване за покупка.

Чл. 10. (1) С натискане на бутон ПОТВЪРДИ в секция ПЛАЩАНЕ поръчката бива заявена.

(2) С действието по предходната алинея ПОТРЕБИТЕЛЯ изразява категоричното си желание за сключване на договор между него и Рефреш-2014 ЕООД, както и съгласието си при какви условия се съгласява да бъде изпълнен договора.

Чл. 11. Представител на Рефреш-2014 ЕООД изпраща на  ПОТРЕБИТЕЛЯ електронно съобщение  в рамките на 1 работен ден, с което потвърждава получаването на зявката или информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за съответна невъзможност да изпълни заявката поради неналичност на продукт или размер.

 

VI. Отказ за доставка
Чл. 12. Рефреш-2014 ЕООД ЕООД си запазва правото да откаже да достави поръчана стока поради нeточа, непълна и заблуждаваща информация предоставена от страна на  ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и в случаите на техническа или организационна причина. За този отказ се изпраща уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения  от него електронен адрес.

 

VII. Условия за доставка
Чл. 13. Доставката на стока, поръчана чрез  САЙТА се извършва при изброените по-долу условия.

Чл. 14. Всички доставки на територията на Република България се осъществяват чрез куриерска фирма Спиди АД.

Чл. 15. Доставката на територията на Република България е с фиксирана цена от 4 лева за единична пратка, без значение от обема, теглото или стойността на пратката. 

Чл.16. Заявената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя в рамките на  2 работни дни от изпращане на заявката, при коректно попълнени данни за адрес, телефон  и имена на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При условие, че дадена заявка бъде изпратена през почивните дни или след обявеното работно време на САЙТА , заявката се придвижва за изпълнение в първия възможен работен ден, като срока за доставката от 2 работни дни започва да тече от този момент, а не от момента на изпращане на заявката.

Чл. 17. Стока пътува опакована спрямо нейните особеностите и използвания транспорт за доставка. Рефреш-2014 ЕООД има грижата да подаде всяка пратка надлежно опакована с цяла и неповредена опаковка.

Чл. 18. (1) Стока се доставя  „До врата”  на адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, коректно попълнен от него при заявяване на поръчката или до посочен от  ПОТРЕБИТЕЛЯ офис на Спиди АД с услуга „До поискване”.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп на куриера да достави стоката на заявения адрес по ал. 1.

(3) В случай,че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп до посочения адрес или не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката  и  предаването на стоката в срок, поръчката се счита за отказана, като  Рефреш-2014 ЕООД  се освобождава от задължението си да изпълни повторно доставката.

(4) В случай на невъзможност доставката да бъде предадена в срок при предварително посочените от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ условия, но същия потвърди желанието си да получи поръчаната от негостока въпреки това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема за своя сметка разходите по промяната, връщането и повторната доставка. Разходите по промяната, повторното връщане и изпращане на пратката се заплащат при предаване на стоката, едновременно с общата сума дължима за поръчката и разходите за неуспешната доставка.

 

VIII. Законова гаранция
Чл. 19.  Рефреш-2014 ЕООД се ангажира да изпълнява всички законови гаранции уредени от действащото законодателство на Република България.

 

IX. Получаване на заявка и връщане или отказ на доставена  стока
Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛ, направил заявка за купуване на стока или стоки от САЙТА има право да  върне стоката/стоките  в следните случаи:

1. Доставената стока не е същата, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2. Доставената стока е с недостатъци, дефекти, негодна.

3. Доставената стока е била повредена при транспорта.

4. Цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не отговаря на предварително посочената цена в САЙТА или съответно сбора на цената на стоката и нейната доставка е различен от първоначално потвърдената от САЙТА цена.

5. Срокът за доставка не е спазен от страна на ИЗПРАЩАЧА.

(2) Извън изброените в предходната алинея случаи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати стока, заявена за закупуване. В случаите в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже приемане на заявката, същия е длъжен да заплати извършените разходите за доставка и за връщане на стоката обратно до Рефреш-2014 ЕООД.

Чл. 21. (1) След коректно получаване и заплащане на доставена стока, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска връщането й на Рефреш-2014 ЕООД и възстановяване на заплатената от него цена в следните случаи:

1. Стоката има недостатък или категорично несъответствие, които не са могли да бъдат установени при първоначалния  преглед на стоката.

2. При употреба на стоката се установи дефект, който прави стоката негодна за използването й.

3. Във всеки случаите на отказ от договора съгласно разпоредбите цитирани в чл. 25-28 от Общите условия.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да упражни правата си по предходната алинея в единствено след представяне на касовата бележка за закупуване на продукта.

Чл. 22. В случай на несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било установено по-късно от  конкретния момент на доставката,  Рефреш-2014 ЕООД подменя  стоката в срок от 3 работни дни след датата на получаване на писмено уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛЯ до Рефреш-2014 ЕООД чрез е-мейл, или чрез попълнена форма за уведомление в секция ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, намираща се в дясно на личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

Чл. 23. (1) При желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от САЙТА за същия артикул в друг размер/цвят или да го замени с друг артикул, закупеният вече артикул се изпраща обратно с куриер и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ до адреса на Рефреш-2014 ЕООД. Такава размяна е единствено възможна при условие, че стоката е в първоначалния си вид , без този й вид да е променен или нецял, както и при условие, че стоката не е била използвана, а опаковката и касовата й бележка са запазени и представени. При наличие на разлика в цената на върнатия и разменния продукт, разликата бива покрита от ПОТРЕБИТЕЛЯ при пълучаване на новия артикул. Ако разменния продукт е с по-ниска стойност от първоначално закупения, Рефреш-2014 ЕООД се ангажира да преведе разликата по посочена сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 3 работни дни от датата на възникване на събитието.

(2) Разменения артикул се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, на посочения от него адрес за доставка и за негова сметка.

Чл. 24. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже и върне закупена стока без да посочва конкретна причина и без да дължи обезщетение или неустойка и заплащане на каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 26, ал. 2 и чл. 27, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от друго лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ

(2) Рефреш-2014 ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите. Този формуляр е представен в най-долната част на САЙТА с название ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ, част от секция ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ.

(3) За да упражни правото си на ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да  уведоми Рефреш-2014 ЕООД попълвайки  формата ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ.

(4) Уведомление за отказ от покупка на стока може да се изпрати чрез бутон ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ, част от секция ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ,разположени най-долу на САЙТА или да се изпрати на хартиен носител на адрес: гр.София, район Редута, п.к 1505, ул. Блага Димитрова 1, офис 2.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спази срока за отказ от покупка, като за това е необходимо той да изпрати попълнен формуляр за решението си за отказ преди края на рабонтия последен 14ти ден  посочен в чл. 24, ал. 1, т. 1.

 Чл. 25. (1) В случай,че ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и Рефреш-2014 ЕООД  договор за покупка на стока, Рефреш-2014 ЕООД ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, които е получил от него, с изключение на разходите за доставка (дължими към трети лица, в случая това е СПИДИ АД), без забавяне и не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира Рефреш-2014 ЕООД за решението си за отказ от договора. Рефреш-2014 ЕООД ще извърши възстановяване на сумата чрез банков превод по сметка посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, с упоменат номер на сметка, айбан,име на банка и име на титуляр на сметката.Това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията за сметката на ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да бъде предоставена от него в писмен вид, с цел избягване на правописни неточности, като част от писменото заявяване за отказ от договора чрез формата ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ поместена в САЙТА  или изписана на лист хартия придружаващ пратката с върнатата стока.

(2) "Рефреш-2014" ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е променил първоначалното си решение да поръча и закупи дадена стока. Във всеки един от случаите цената на доставката е дължима от и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ. Изключение правят единствено случаите в които грешка , като разлика в размера, сгрешен артикул или друго налично несъотвествие между заявен артикул и доставен такъв  е по вина на ИЗПРАЩАЧА - "Рефреш-2014" ЕООД.

(3) Рефреш-2014 ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно на посочения от САЙТА адрес на ИЗПРАЩАЧА и докато не се увери в изправния,ненарушен търговски вид на върнатата стока, увери се в нейната цялост и наличието на етикет и опаковка, както и в това ,че стоката не е използвана! След потвърждение на факта, че става въпрос за върната, неизползвана стока, с наличен етикет и опаковка , Рефреш-2014 ЕООД превежда сумата за върнатата стока по посочената от ПОТРЕБИТЕЛЯТ сметка.

(4) В случай на отказ от покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати обратно стоките до Рефреш-2014 ЕООД с адрес в гр.София, район Редута, п.к. 1505, ул. Блага Димитрова 1, офис 2, България, непосредствено и без забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на получаване на стоката и след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ предварително е информирал Рефреш-2014 ЕООД по надлежния по-горе описан ред, за отказа от покупката си. 
Срокът се счита за спазен единствено, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок, а не след като този срок е вече изтекъл.

Чл. 26. В случай на отказ от покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да поеме преките разходи по връщане на стоките.

X. Начини на плащане
Чл. 28. Заплащането на стойността на поръчана стока се извършва по един от следните начини избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. Наложен платеж –  сумата се предава в момента на извършване на доставката на служителя на куриерската фирма.

2. PAY PAL - с регистрация в Пей Пал на всяка валидна банкова карта на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Към момента Пей Пал позволява директни плащания чрез платформата си и без създаден Пей Пал-профил от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

XI. Интелектуална собственост, права и използване на Арт-уърк елементи
Чл. 29. (1) Цялостното съдържание на САЙТА – снимков материал,продукти, графики, данни, описателни текстове и др. е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и е собственост на Рефреш-2014 ЕООД  и Непри ЕООД

(2)TONY DARK е запазена търговска марка на територията на ЕС.Нито една част от съдаржанието на САЙТА, в това число и самата марка TONY DARK, не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да било форма и с каквато и да е цел от страна на медия, печатна или онлайн или в друга графична среда без писмено съгласие на носителите на  права на интелектуална собственост –Рефреш-2014 ЕООД  и Непри ЕООД. Неправомерно използване на съдържанието на САЙТА ще се тълкува като нарушение на Закона за марките и географските означения, Закона за авторското право и сродните му права,както и другите приложими действащи закони в Република България и ЕС.

Чл. 30. Като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права ще се тълкува  употребата на част или изцало на съдържание от САЙТА. Информацията  в САЙТА е предназначена единствено за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Употребата й за  цели като публикуване, копиране, размножаване, както и всяка форма на комерсиално използване е забранено.

XII.Лични данни и тяхната защита
Чл. 31. (1) Рефреш-2014 ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. 

(2) САЙТА гарантира неприкосновеността на информацията предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ в това число и всичкилични данни, попълнени при заявка за регистрация.  Единствено в случаите, когато тази информация е изискана от държавнен орган или длъжностно лице,оправомощено със закон да изисква и събира информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, разкриването на тази информация е възможно.

(3) Рефреш-2014 ЕООД си запазва правото да използва събраната статистическа информация, като информация за посещаемост на САЙТА, за изготвянето на вътрешна статистика, необходима за целите на таргетиране на маркетинговите си кампании, бюлетин и други.

Чл. 32. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни чрез приемането на настоящите Общи условия за ползване на САЙТА.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Рефреш-2014 ЕООД на посочения в САЙТА адрес и e-mail за контакти.

Чл. 33. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от страна на Рефреш-2014 ЕООД  чрез приемането на настоящите Общи условия, служещи в полза на това да предоставим възможно най-добра услуга към ПОТРЕБИТЕЛЯ. „Бисквитки” могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Те също се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на САЙТА като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в него, като от ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до САЙТА. Друго приложение на бисквитките са поддържане на КОШНИЦА за избрани за купуване стоки.